Brand och inbrottslarm till Eketånga Montessori skola

Vi har fått förtroendet att leverera inbrottslarm och brandlarm till Eketånga montessori i Halmstad.
Vi är både stolta och tacksamma att man valt oss på Protectum att skydda denna verksamhet.