Nyanställd personal

Vi på Protectum har anställt ny personal, denna gång är det en kille som heter Douglas Patterson som kommer att jobba som brandlarmstekniker. Vi kommer även att ha en praktikant hos oss under ett par månader framöver vid namn Charlotte Grace Nilsson. Vi hälsar Douglas och Lotta välkommna till oss.