Säkerhet till kontorsleverantören i Halmstad

Nu öppnar kontorsleverantören upp även i Halmstad och kommer nu ha butiker i Varberg, Falkenberg, Halmstad samt Laholm.
Protectum levererar säkerheten sedan tidigare i övriga städer och vi fick även förtroendet i Halmstad.
Vi tackar för förtroendet att leverera inbrottslarm, brandlarm samt vår kameratjänst observer direct (kameraövervakning kopplad mot larmcentral).