Vår kameraövervakningstjänst Observer Direct till Skanska Falkenberg

Vi har fått förtroendet att leverera vårt kamerakoncept Observer Direct, kameraövervakning i realtid kopplad mot larmcentral till en av Skanskas byggarbetsplatser i Falkenberg.
Stort tack för förtroendet säger vi på Protectum.