Västkuststugan väljer oss på Protectum

Västkuststugan har valt att bygga en ny husfabrik i Falkenberg och har där valt oss på Protectum som säkerhetsleverantör.

Vi kommer att leverera vår kameratjänst Observer Direct som är kameraövervakning kopplad mot larmcentral samt inbrottslarm.

Stort tack för detta förtroende.